Condiciones meteorologicas actuales

Análisis i tendències precipitacions Massalió

Tendències mes actual

Tendències precipitacions acumulades 5 i 25 anys

Tendències precipitacions mensuals 5 i 25 anys