Condiciones meteorologicas actuales

Detector descàrregues elèctriques

Funcionament i característiques del detector

El sistema de detecció está format per dos antenes i per una centraleta receptora. Una de les dos antenes es GPS i la seva funció es sincronitzar y donar precisió horaria per aumentar la resolució en la detecció. La segona antena, es la encarregada de captar les descàrregues. Tota esta informació arribe a la centraleta receptora que se encarregue de caracteritzar lo tipo de rayo, localitzarlo y enviar les dades a un servidor de postprocés, que acabará de situar lo rellampec en precisió. El sensor instalat a Massalió, forme part d'un projecte internacional, en seu a California, per elaborar mapes de rellampecs a nivell mundial y confeccionar un sistema de alertes per previndre danys personals i materials

A través d'una aplicació, es poden visuatlizar en temps real, los rellampecs que cauen a Massalió i alrededors. Ademés també es poden consultar dades históriques de descàrregues eléctriques.

Aplicació web

Per entrar a la aplicació web, cliqueu aquí

Per accedir a la aplicació cal introduir usuari i contrasenya. Si esteu interessats en fer seguiment del rayos, envieu correu electrònic a garssia@hotmail.com.