Condiciones meteorologicas actuales

Análisis i tendències precipitacions Massalió

Actualitzat 11 de Juny de 2018

Tendències mes actual i anterior

Tendències precipitacions acumulades 5 i 25 anys

Tendències precipitacions mensuals 5 i 25 anys